17.4.10

Zablokování ICQ transportu na jabber.cz

Někteří z vás možná používáte ke komunikaci s ostatními jabber. Patřím k uživatelům jabberu také (přes klienta Psi), ovšem kvůli ostatním "méně přizpůsobivým" lidem používám ještě i ICQ. Doma na něj používám klienta Pidgin, v práci jsem však vnitřní bezpečnostní politikou dost omezen a k ICQ se nepřipojím. Proto jsem tam začal používat ICQ transport, který server jabber.cz nabízí.
Problém nastává, když dojdu domů, spustím Pidgin a Psi a jabber se mi začne připojovat přes transport k ICQ. V Pidginovi, který považuju za pohodlnější a vhodnější, co se ICQ týče, se mi tedy připojení přeruší, protože ICQ nezvládá připojení z více klientů zaráz. U Psi je problém, že se k transportu snaží připojit při každé změně statusu, což může být s nastaveným autoaway dost otravné.
Rozhodl jsem se proto zjistit, jak donutit ICQ transport, aby šel zapnout pouze explicitně. Díky technické podpoře jabbimu na jabber@conf.netlab.cz jsem to dokázal a podělím se o to s vámi.

Jak zablokovat ICQ transport v Psi?
Používám Psi 0.14 a řešení je následující.
Psi se zapnutým ICQ transportem
Máme Psi se zapnutým ICQ transportem. Klikneme pravým tlačítkem na ikonu ICQ transportu a vybereme Execute Command -> [blank].
Výběr ad-hoc příkazů pro ICQ transport

Objeví se vám okénko, kde vyberete Transport settings, stiskněte Execute.

Výběr příkazu pro ICQ transport
V dalším okénku odškrtnete "Enable transport" a stiskněte Finish.
Odškrtnutí "Enable transport" po zákaz automatického přihlašování k ICQ transportu.
A to je vše. Po dalším spuštění klienta Psi se vám sice ICQ transport spustí, ale nepřihlašuje se k ICQ serverům, takže se vám nebude bít s již připojenými ICQ klienty. Pokud se chcete k ICQ připojit přes transport, postupujte výše uvedeným způsobem a políčko zase zaškrtněte, u ICQ transportu klikněte na Log off a poté znova Log on a Psi se vám k ICQ kontaktům připojí.