5.5.07

RTFM pro pokročilé

RTFM
/R-T-F-M/ [UNIX] imp. Acronym for `Read The Fucking Manual'. 1. Used by {guru}s to brush off questions they consider trivial or annoying. Compare {Don't do that, then!} 2. Used when reporting a problem to indicate that you aren't just asking out of {randomness}. "No, I can't figure out how to interface UNIX to my toaster, and yes, I have RTFM." Unlike sense 1, this use is considered polite. See also {FM}, {RTFAQ}, {RTFB}, {RTFS}, {RTM}, all of which mutated from RTFM, and compare {UTSL}.
The Hackers' Dictionary of Computer Jargon

V počítačové komunitě se pohybuji už nějaký ten rok, někdy kolem roku 1995 jsem se začal poprvé stýkat s Internetem ve škole, potom jsem si pořídil PC a internet domů, nainstaloval jsem Linux a začal jsem programovat na něčem jiném, než bylo Atari 130XE. S tím přišlo i navštěvování různých diskuzí, chatů a IRC. A s tím jsem se setkal i se zkratkou "RTFM". A setkávám se s ní i teď po letech, arogantní přístup nezmizel.
V překladu jde o "přečti si ten zas*anej manuál" a zkušenější uživatelé touto zkratkou odbývají ty nezkušené, co se na něco ptají. Je pochopitelné, že někdo zkušený nemá náladu vysvětlovat stále dokola pro něj nějakou triviální věc, kterou je možné navíc najít lehce na internetu (další oblíbená, byť ne tak moc používaná, je UTFG - use the fucking Google). Pokud se začátečník naučí informace vyhledávat sám, je to pro něj velké plus, dokáže si potřebné najít, což může být rychlejší, než čekání na odpověď někde na IRC.
Problém je však přístup pokročilejších uživatelů. K čemu je ono RTFM dobré? Ano, pokud se použije na uživatele, který je na Internetu nový a o vyhledávacích strojích ještě neslyšel, tak je to užitečné (většinou se pozná podle toho, že se zeptá, co to RTFM znamená). Pokud však jde o pokročilejšího uživatele, co se někde na Internetu zeptá a je mu odpovězeno také RTFM, už to v pořádku není. Je třeba rozlišit, zda jde o uživatele, který je líný hledat a nebo hledal, ale informace nenašel, proto se ptá mezi komunitou. To se ovšem rozpoznává špatně, takže RTFM není na místě, protože tím člověk může urazit někoho, kdo neúspěšným hledáním trávil nějaký čas. No a pokud ví, že dotyčný hledal, nenašel a odpoví mu stejně RTFM, není už chyba v dotazujícím, ale tomu, kdo odpovídá. Tento přístup není správný, svědčí o tom, že RTFM-ař buď o problematice nic neví a nebo ví, ale nechce se mu o tom psát. V tomto případě je lepší buď mlčet a nic nepsat, a nebo, a to je důležité, napsat k tomu RTFM aspoň jaký manuál nebo kde hledat. Samotné RTFM tazateli nepomůže a pokud už tím hledáním trávil nějaký čas, udělá si tak leda ne moc hezký obrázek o dotyčném.
Může tak vyvstat otázka, k čemu jsou vlastně odborné diskuze, chaty či IRC kanály. Téměř vše, co je známo, se dá najít na netu. Není tedy o čem diskutovat, protože všechno lze vyčíst na netu a veškeré odpovědi na jakékoliv otázky by mohly zní "RTFM". Argumentem zkušených uživatelů je, že se baví o věcech, které nejsou tak jasné, které nejsou "všude" na netu a podobně. Jenže takhle to vidí i ti začátečníci, kteří neumí pořádně vyhledávat, neznají nějaké důležité prameny atd. Pokročilým uživatelům se jejich problém může zdát malicherný a proto je radši pošlou někam - RTFM. Zde opět není chyba vyloženě v uživateli-začátečníkovi, nelze to považovat za chybu, ale za nezkušenost.

Několik bodů pro pokročilé uživatele, jak se chovat na IRC:
  1. Respektujte to, že existují i méně zkušení uživatelé. Jsou a budou existovat a budou přicházet další. A budou se ptát.
  2. Pokud je jasné, že uživatel je líný hledat nebo o problematice vůbec nic neví a nehledal, napište mu RTFM.
  3. Nepište RTFM samotné, ale vždy aspoň s náznakem, jaký manuál nebo kde co hledat (nemusí to být přesně odkaz, stačí nějaké klíčové slovo).
  4. Pokud se vám nechce psát ani klíčová slova, nepište radši nic.
  5. Mějte na paměti, že i když je méně pokročilý uživatel nezkušený, pořád je to člověk, který nemá čas se dohadovat. Sváděním tématu jeho otázky někam jinam, proč neudělal to a to a proč to nedělá jinak, případné vlastní filozofování nad problémem, kterému začátečník nerozumí (proto se na něj ptá) je plýtvání jeho časem. Odpovídejte jasně.
  6. Pamatujte, že dřív jste byli stejní a i teď se vaše "zkušené" dotazy mohou zdát mnohým hodné odpovědi "RTFM".
  7. Nechovejte se povýšeně; vaše větší znalosti mohou být nicotné v porovnání s někým znalejším a mohli byste se ztrapnit.
Snad se tento článek některým pokročilým uživatelům dostane před oči, když používají Google tak často :-) a trochu poopraví arogantní přístup, kterého jsem bohužel svědkem v mnoha koutech Internetu.

Žádné komentáře: