3.2.07

Předměty, co mě čekají 8. semestr

Ve čtvrtek jsem napsal poslední zkoušku z TIN, jak dopadne, to se dozvím za pár dní. Snad tam těch 27 bodů najde, opakovat to fakt nechci.
Už 5.2. mi začíná další, můj 8. semestr. Předmětů mám celkem 7 + registraci a nějakou tu obhajobu základů diplomové práce. Takže co jsou ty předměty zač? Ještě dodám "míru natěšenosti", 1 je nejmíň, 5 je nejvíc.


Agentní a multiagentní systémy
Distribuovaná umělá inteligence. Pojem agent, agentní a multiagentní systém, reaktivní a racionální agenti. Architektury agentních systémů. Mentální stavy agenta, intenční systémy, BDI systémy, PRS systém. Komunikace v multiagentních systémech, řečový akt, KQML a ACL jazyky, ontologie, interakční protokoly. Modální, CTL a BDI logika. Sociální chování agenta, vytváření koalic, rozdělování úloh, společné plánování. Sdílení prostředků, cílů a informací ve skupině. Vyjednávací protokoly, argumentace. Standardy FIPA, realizace multiagentních systémů. Otázky bezpečnosti v multiagentních systémech.
Mno, vypadá to složitě, ale jsem na to celkem zvědavej. Díky agentům budou s největší pravděpodobností dělat mou diplomku, tak bych se o to mohl zajímat i trochu víc.
Míra natěšenosti: 4

Paralelní a distribuované algoritmy
Vlastnosti paralelních a distribuovaných architektur a abstraktní modely paralelismu. Základní typy topologií, synchronní a asynchronní algoritmy. Komunikace v paralelních a distribuovaných systémech. Distribuované a paralelní algoritmy a jejich složitost. Řešení typických problémů paralelismu. Algoritmy řazení, algoritmy vyhledávání, vektorové a maticové algoritmy. Model PRAM (Parallel Random Access Machine), suma prefixů a její aplikace. Algoritmy nad seznamy, stromy a grafy.
Už vidím tu hromadu algoritmů, vzorečků, postupů a metod, nad kterými si ve zkouškovým ohryžu prsty až k lokti. Ale v konečným důsledku, když o tom něco vím, tak mě to zajímá. Uvidíme.
Míra natěšenosti: 3

Simulační nástroje a techniky
Teorie modelování a simulace, DEVS (Discrete Event System Specification) formalismus. Simulační systémy, metody jejich implementace. Algoritmy pro řízení simulace, paralelní a distribuovaná simulace. Simulace spojitých, diskrétních a kombinovaných systémů: metody popisu, nástroje, numerické metody. Modely speciálních tříd systémů a odpovídající simulační metody. Systémy popsané parciálními diferenciálními rovnicemi. Multimodely. Znalostní simulace. Verifikace a validace simulačních modelů. Řízení simulačních experimentů. Metody vizualizace a vyhodnocování výsledků simulace. Příklady simulačních systémů a modelů.
Vypadá to na pokračování hodně pomlouvaného předmětu Inteligentní systémy, nicméně přednášek bude P. Peringer, takže by to mohlo mít i nějakou šťávu; navíc modelování a simulace mě bavily už v bakalářským studiu, tak snad to dopadne dobře... I když Peťovy zkoušky, to je vždycky masakr.
Míra natěšenosti: 4

Rétorika
Schopnost komunikovat bývá občas při výčtu potřebných kvalit technika opomenuta. Přitom právě to, zda a jak dokáže odborník svoje myšlenky i své dovednosti prezentovat, bývá základem jeho úspěchu nebo neúspěchu. Kurs rétoriky seznamuje s praktickými, stylistickými, psychologickými i filosofickými souvislostmi mezilidské komunikace. Součástí výuky jsou ukázky, příklady, cvičení a případové studie.
I na naší technicky zaměřené škole je třeba nějaký ten humanitní předmět, takže jsem si vybral tento (chtěl jsem dějiny techniky, ale to se mi kryje s tréninkem, tak jsem vybral toto). Mohlo by to být zajímavý zpestření ve světě jedniček a nul.
Míra natěšenosti: 3

Technologie sítí WAN (CCNA4)
Dynamické získávání adres DHCP. Překlady adres NAT a PAT. Technologie sítí WAN. Protokol PPP. Služby a konfigurace ISDN a DDR. Technologie Frame Relay. Základy optických sítí. Tento předmět pokrývá znalosti kursu CCNA 4.
Jistě zase spousta zajímavých informací, nicméně stereotyp mě ubíjí (každý týden strávit 2-3 hodiny čtení materiálů na netu, udělat test), holt už je to 4. takový semestr a pořád to samý.
Míra natěšenosti: 2

Grafická uživatelská rozhraní v Javě
Vývoj programovacího jazyka Java, virtuální stroj, základy objektově orientovaného jazyka Java, druhy aplikací v Javě (samostatná aplikace/applet/servlet), základní knihovny (java.lang, java.io, java.util), knihovna java.awt (Abstract Window Toolkit), mechanismus událostí v Javě, mechanismy práce s obrazem a zvukem, tvorba aplikací, tvorba appletů, knihovny javax.swing, tvorba JavaBeans, nástroje pro programování GUI, síťové služby (java.net), tvorba síťových aplikací.
Když už jsem se naučil kvůli předmětu Pokročilé databáze tu Javu, tak by byla škoda se v ní trochu nezdokonalit a nenaučit se v ní dělat GUI pořádně.
Míra natěšenosti: 3

Pokročilé operační systémy
Základní pojmy, jádro operačního systému a jeho struktura. Problematika paralelního programování a synchronizace se zaměřením na synchronizaci v jádře operačních systémů. Uváznutí, metody detekce a prevence. Plánovací algoritmy pro jednoprocesorové systémy. Správa paměti, virtuální paměť, stránkování, implementace virtuální paměti. Vstup a výstup, synchronní a asynchronní operace, ovladače, optimalizace diskových operací. Systémy souborů, metody přidělování diskového prostoru, organizace metadat, odolnost vůči výpadku, příklady systémů souborů. Bezpečnost a ochrana dat.
Jak fungují operační systémy do hloubky, to mě vždycky zajímalo, tak uvidíme, co přinese pokračování. Co mi vadí, tak jsou přednášky v pátek už v 7 ráno, snad se to nějak překousne.
Míra natěšenosti: 4

Předmětů je tedy celkem dost, doufám, že to budu zvládat, bude dost projektů a úkolů a zas nebudu stíhat, to vím už teď. Ale sakra jednou jsem si to vybral, tak pár šedivejch vlasů přežiju, ne? :) Stejně se těším. :-D

Žádné komentáře: